Konsultacje

Konsultacje w zakresie Microsoft 365 mogą
odbywać się w różnym zakresie i różnej formie.  

Konsultacje po szkoleniu są płatne wg stawki godzinowej. Często gdy minie dłuższy czas od zakończenia szkolenia, a użytkownicy zaczynają intensywnie pracować w środowisku M365, pojawia się sporo pytań odnośnie praktycznego zastosowania rozwiązania w konkretnym scenariuszu. W takiej sytuacji najczęściej proponuję sesję Q&A. Użytkownicy przesyłają zebrane pytania, a trenerzy opracowują je, znajdują najlepsze rozwiązania, testują i podczas sesji przedstawiają gotowe rozwiązania.

Skontaktuj się ze mną
w sprawie konsultacji

Adam Błaszczyk