Regulamin szkolenia stacjonarnego

Definicje

a. „Organizator” oznacza firmę (Unelte Marta Czapik) odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego.

b. „Uczestnik” oznacza osobę lub firmę, która nabywa bilet lub rezerwuje miejsce na szkoleniu stacjonarnym.

c. „Szkolenie” oznacza wydarzenie edukacyjne, które odbywa się w miejscu stacjonarnym.

Rejestracja i Płatności

a. Uczestnicy zobowiązani są do dokonania rejestracji na szkolenie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i opłacenie wymaganego biletu do 10 października 2023 roku.

b. Rejestracja na szkolenie jest potwierdzona po otrzymaniu płatności przez Organizatora.

c. Potwierdzeniem rejestracji dla Uczestnika jest otrzymana, po zakupie, biletu faktura.

Odwołania i Zwroty

a. Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia, ale musi to zrobić za pośrednictwem wiadomości e-mail do Organizatora nie później niż na 14 dni przed planowanym szkoleniem. Tylko w takiej sytuacji przysługuje Uczetnikowi zwrot poniesionych kosztów biletu.

Zmiany w Szkoleniu

a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, miejsca lub treści szkolenia w uzasadnionych przypadkach. Uczestnicy zostaną poinformowani o wszelkich za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Odpowiedzialność

a. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, uszkodzenia lub kontuzje poniesione przez Uczestników podczas szkolenia.

b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty dodatkowe poniesione przez Uczestników związane z udziałem w szkoleniu, takie jak koszty podróży czy zakwaterowania.

Prawa Autorskie

a. Wszystkie materiały dostarczone podczas szkolenia są chronione prawami autorskimi i nie mogą być reprodukowane ani udostępniane osobom trzecim bez zgody Organizatora.

Postanowienia Końcowe

a. Niniejszy regulamin jest wiążący dla wszystkich Uczestników i obowiązuje od momentu złożenia rejestracji.

b. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora.